Интересни сайтове за лечение

март 19, 2010

У нас все още неоправдано се преценява използуването на интересни сайтове и като лечебни средства. В това отношение те са изключително ценна суровина и могат да заемат голям дял в дието- и плодолечението. Данните от химичните анализи показват, че по биологично ценни химични съставки българските горски плодове превъзхождат в много случаи интересни сайтове от много други страни. На това тяхно качество се дължат голямата им популярност и търсене в чужбина. Така се обяснява и повишеният научен интерес към нашия гор-скоплоден фонд.

Advertisements
%d bloggers like this: