Книгата за интересни сайтове

март 22, 2010

Бързото изчерпване на книгата и непрекъснатото й търсене, повишеният интерес към интересни сайтове и непрекъснатото увеличаване на тяхното събиране не само от любители туристи, но и организирано доказват полезната роля, която изигра първото издание. Това наложи издаването на преработено и допълнено издание. За него допринесоха и многобройните писма и отзиви на читатели, както и препоръките на рецензентите.
При преработването и допълването на първото издание бяха взети пред вид интересите и претенциите не само на масовия читател, но и на промишлените предприятия, здравните органи и научните работници. Ето защо

Бързото изчерпване на книгата и непрекъснатото й търсене, повишеният интерес към интересни сайтове и непрекъснатото увеличаване на тяхното събиране не само от любители туристи, но и организирано доказват полезната роля, която изигра първото издание. Това наложи издаването на преработено и допълнено издание. За него допринесоха и многобройните писма и отзиви на читатели, както и препоръките на рецензентите.При преработването и допълването на първото издание бяха взети пред вид интересите и претенциите не само на масовия читател, но и на промишлените предприятия, здравните органи и научните работници. Ето защо

Advertisements
%d bloggers like this: