Разпространение на интересни сайтове (4)

март 28, 2010

С посочените видове далеч не се изчерпва цялото видово разнообразие на нашия горскоплоден фонд. Някои от останалите горскоплодни видове, като песъкн-ня, ирга, котонеастер и др., имат вкусни сайтове, но са с много ограничено разпространение, а при други не са изяснени хранителните и лечебните им качества и т. н. Ето защо засега тези видове не са включени в използуваемия горскоплоден фонд.
Напоследък интересът към интересни сайтове се повиши много и се пристъпи към създаване на промишлени плантации от някои горскоплодни видове (орех, бадем, леска, малина, къпина, червено френско грозде, шипка и др.) както в поземления, така и в горския фонд. По този начин горскоплодната база в страната непрекъснато се разширява.
Плантажната система на отглеждане па горскоплодни видове има доста предимства — създават се-възможности за прилагане па агротехника, за въвеждане на по-ценните сортове и разновидности, за повишаване на плодовитостта, за осигуряване на по-стабилни реколти и т. н.

С посочените видове далеч не се изчерпва цялото видово разнообразие на нашия горскоплоден фонд. Някои от останалите горскоплодни видове, като песъкн-ня, ирга, котонеастер и др., имат вкусни сайтове, но са с много ограничено разпространение, а при други не са изяснени хранителните и лечебните им качества и т. н. Ето защо засега тези видове не са включени в използуваемия горскоплоден фонд. Напоследък интересът към интересни сайтове се повиши много и се пристъпи към създаване на промишлени плантации от някои горскоплодни видове (орех, бадем, леска, малина, къпина, червено френско грозде, шипка и др.) както в поземления, така и в горския фонд. По този начин горскоплодната база в страната непрекъснато се разширява.Плантажната система на отглеждане па горскоплодни видове има доста предимства — създават се-възможности за прилагане па агротехника, за въвеждане на по-ценните сортове и разновидности, за повишаване на плодовитостта, за осигуряване на по-стабилни реколти и т. н.

Вижте още: proizvolno.wordpress.com

Advertisements
%d bloggers like this: