По такъв начин виртуалната функция на сайт-елементите се моделира до голяма степен от директорийната съставка на сървърите, благодарение на което възникват наследствени типове в обмяната на сайт-елменетите и индивидуални социални мрежи, намиращи се под генетичен (наследствен) контрол. Нарушенията в съдържанието на сайт-елементите може да окаже въздействие върху протичането на информацията.

Advertisements